Skip to main content

Nya hållbarhetsmål engagerar hela Orkla Foods Sverige

Nya hållbarhetsmål engagerar hela Orkla Foods Sverige

Under 2016 lägger Orkla Foods Sverige in ytterligare en växel i sitt hållbarhetsarbete. Fokus ligger på att öka försäljningen av hållbara produkter och minska klimatpåverkan.

Under året kommer Orkla Foods Sveriges hållbarhetsarbete att intensifieras då bland annat CSR-aspekter integreras i alla innovations- och utvecklingsprocesser, antalet produkter som certifieras enligt KRAV, MSC och ASC ökar, och innehållet av salt, socker och härdade fetter minskar. Målet är att öka försäljningen av hållbara produkter med fem procent årligen och minska klimatpåverkan med tjugo procent till 2018.

– CSR-målet är från och med i år ett övergripande mål som alla avdelningar på vårt företag mäts på. Vi är övertygade om att CSR och hållbarhet omfattar oss alla och därför också ska engagera hela organisationen, säger Agneta Påander, tillträdande CSR-direktör på Orkla Foods Sverige.

Orkla Foods Sveriges CSR-strategi genomsyrar hela affärsstrategin och är uppdelad i fyra lika viktiga delar; hälsa, matsäkerhet, ansvarsfulla inköp och miljö. Visionen är att Orkla Foods Sverige ska göra skillnad för den svenska folkhälsan och samhället.

Under 2015 togs flera steg i rätt riktning och resultatet presenteras nu i Orkla Foods Sveriges hållbarhetsrapport 2015.

– Jag är stolt över det CSR-arbete vi uträttat under 2015 och tycker att ledningsgruppen varit modig som antagit så ambitiösa mål för 2016, säger Patrik Andersson, vd Orkla Foods Sverige.

Vid sidan av nya lanseringar av ekologiska och miljömärkta produkter, fortsatte Orkla Foods Sverige att ställa höga krav på leverantörer och producenter när det gäller miljö och matsäkerhet under 2015. Samtidigt lanserade Orkla Foods Sverige initiativet Hållbar livsmedelskedja tillsammans med andra svenska livsmedelsföretag och gemensamt instiftades en nationell vecka med fokus på minskat matsvinn. Dessutom engagerade sig Orkla Foods Sverige i flera välgörenhetsprojekt. Hungerprojektet, Rädda Barnen, Matmissionen och Friends var några initiativ som fick stöd. Under samma period ökade försäljningen av ekologiska produkter med 47 procent och vegetariska produkter med 83 procent.

Ladda ner