Skip to main content

Orkla Foods Sverige går över till förnyelsebar el och minskar klimatpåverkan med tjugo procent

Orkla Foods Sverige går över till förnyelsebar el och minskar klimatpåverkan med tjugo procent

Från och med oktober 2016 kommer 100 procent av all elenergi på Orkla Foods Sveriges anläggningar från förnyelsebara källor.

Från Vansbro i norr till Simrishamn i söder. Livsmedelsföretaget Orkla Foods Sverige har produktionsanläggningar och kontor på elva orter runt om i Sverige. Från och med oktober i år kommer all elenergi på samtliga dessa arbetsplatser från förnyelsebara källor.

– Om vi ska klara våra globala miljömål har vi alla en skyldighet att bidra och som ett av Sveriges mest framgångsrika livsmedelsföretag vill vi ta ansvar. Att vi nu går över till förnyelsebar el på alla anläggningar är ett av flera goda initiativ för att minska vår klimatpåverkan, säger Agneta Påander, CSR-direktör på Orkla Foods Sverige. 

Övergången till förnyelsebar elenergi innebär att Orkla Foods Sverige minskar sin klimatpåverkan med cirka 20 procent. Den största delen köps med ursprungsgarantier från Orklas två egna vattenkraftverk i Norge – Sønnå och Borregaard, vilket innebär att Orkla Foods Sverige därmed täcker hela sin elförbrukning med egenproducerad och förnyelsebar energi.