Skip to main content

Orkla Foods Sverige på plats 9 av 190 i årets Hållbarhetsbarometer

Orkla Foods Sverige på plats 9 av 190 i årets Hållbarhetsbarometer

Av de drygt 190 företag som ingår i Hållbarhetsbarometern 2016 kvalar Orkla Foods Sverige in på en hedrande nionde plats. ”Vi är oerhört stolta över att vårt hållbarhetsarbete rankas så högt av våra konsumenter”, säger CSR-direktör Agneta Påander.

Hållbarhetsbarometern är Sveriges mest djupgående undersökning av hållbarhet och varumärken och genomförs av anseende- och hållbarhetsforskaren Ekon. Dr. Tony Aperia via Stockholms Universitet. I år ingår 190 av de största och mest synliga företagen och varumärkena i Sverige i kartläggningen och resultaten baseras på intervjuer med 18 000 personer mellan 18 och 74 år.

Tidigare i år presenterades resultatet i dagligvarukategorin där Orkla Foods Sverige kom på tredjeplats av 30 företag. När den totala kartläggningen nu är klar landar Orkla Foods Sverige på nionde plats av 190 företag.

– Vi är oerhört stolta över att vårt hållbarhetsarbete rankas så högt av våra konsumenter. Under 2017 kommer vi lägga in ytterligare en växel för att fortsätta driva utvecklingen av en hållbar livsmedelsbransch, säger Agneta Påander, CSR-direktör på Orkla Foods Sverige.

Samhälle och samhällsansvar, miljö och klimat, öppenhet och transparens samt långsiktighet är de fyra områden som studien utgått från i sina frågeställningar. Utifrån svarsresultaten har varje varumärke fått ett index. Orkla Foods Sverige landar på index 69 av 100. Toppar listan gör Ikea (73), följt av Body Shop (73).