Skip to main content

Orkla utses till bäst i branschen på hållbarhet av svenska konsumenter

Orkla utses till bäst i branschen på hållbarhet av svenska konsumenter

Svenska konsumenter anser att Orkla är bäst inom kategorin FMCG (Fast Moving Consumer Goods) på att ta miljöansvar och socialt ansvar. I Sverige är Orkla verksamt inom Foods, Confectionery & Snacks, Care och Food Ingredients med starka varumärken inom varje affärsområde. Orkla i Sverige har 15 anläggningar med totalt 2 900 medarbetare.

 Sustainable Brand Index är Nordens största undersökning om hållbarhet och har genomförts i Sverige sedan 2011. Tillfrågade i undersökningen är ett riksrepresentativt urval av över 11 000 konsumenter som har bedömt hur Sveriges 286 största företag presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande.

 Orkla är Nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel och storhushåll. I Sverige är Orkla verksamma inom affärsområdena Foods, Confectionary & Snacks, Care och Food Ingredients med några av Sveriges populäraste varumärken så som; Pierre Robert, Salvequick, Nutrilett, Abba, Felix, Paulúns, Ballerina och OLW.

 - Inom Orklas olika verksamheter i Sverige arbetar vi kontinuerligt med att förbättra ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av vår verksamhet. En av grundpelarna i Orka affärsstrategi bygger på företagsansvar och vi vill vara med att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att ta ansvar för miljö och människor, säger Orkla i ett gemensamt pressmeddelande.

 Orkla gör skillnad för framtiden genom att producera, säkra, köpa och innovera för den svenska folkhälsan samt för ett hållbart samhälle. Koncernens hållbarhetsstrategi omfattar fyra fokusområden: hälsa, matsäkerhet, ansvarsfulla inköp och miljö. Dessa områden genomsyrar i hela organisationens  arbete. Orkla har höga ambitioner och vill att sina konsumenter ska ha insyn i och vara delaktiga i deras hållbarhetsarbete.

 Koncernen har skrivit på FN:s initiativ ”Global Compact”, där de förbinder sig att ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö samt motverka korruption. Orkla har även förbundit sig till att prioritera 8 av de 17 målen i FN:s globala mål för hållbar utveckling, känd som Agenda 2030.

SUSTAINABLE BRAND INDEX RANKING

https://www.sb-index.com/2017-sweden-official-ranking