Skip to main content

Kort intervju med Igelösa Life Science center

Kort intervju med Igelösa Life Science center

Igelösa Life Science center är en medicinsk forskningsanläggning i Lund. Igelösa och Orkla Foods har ett samarbeta där ett av resultaten är vår produkt Krögarklass Fyra Skånska Gryn.

1. Vad är Igelösa för något?

Igelösa Life Science är en medicinsk forskningsanläggning i Lund, vars forskargrupp huvudsakligen tillhör Lunds universitet. Vår inriktning är thoraxkirurgi och forskningen som bedrivs inom hjärt- och lungtransplantationer räknas som världsledande. Förutom kirurgi är även kost- och livsstil ett viktigt forskningsområde för oss. Målet är att utveckla nya hjälpmedel och strategier för att motverka undernäring hos svaga patienter. Även bibehålla tillräcklig muskel- och energinivå inför och efter operationer samt motverka övervikt hos patienter som drabbats av det, ibland som en sidoeffekt av medicinering. Därtill generellt öka livskvaliteten hos patienterna. I vårt arbete har vi funnit att väldigt mycket som rör kost för sjuka, även är hälsosamt för de flesta människor, även fullt friska.

2. Kan du berätta lite kort om hur Orklas och Igelösas samarbete ser ut?

I snart tjugo år har Igelösa bedrivit forskning, utbildning och innovationer. Vi säljer dock inga egna produkter, utan har valt att samarbeta med industriella partners. När det gäller kost såg vi tidigt att mycket av de produktidéer som vi önskade att det fanns tillgång till på sjukhusen även skulle kunna göra stor nytta och smaka väldigt gott, för helt vanliga friska människor också. Således inledde vi ett samarbete med Orkla år 2012 där ett flertal av våra produktidéer producerats och distribuerats till helt andra delar av marknaden. Igelösa står för kunskap och utveckling och Orkla för att nå kunderna på bred front. Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över detta samarbete som snart går in på sitt sjätte år! Särskilt kul tycker jag personligen det är att nå våra barn och ungdomar i skolorna med produkter som från början utvecklades med tanke på helt andra grupper.

3. Hur kom idén fram om Fyra skånska gryn?

Våra kockar har i mer än tio år följt de vetenskapliga kostprinciperna från den japanska ön Okinawa, som länge haft världens äldsta och friskaste befolkning. I över fyrtio år har forskare från Harvard och Ruyukus universitetet studerat mer än 900 personer som blivit mer än hundra år. De har funnit att varierad kost baserad på mycket grönsaker och lite mindre kött, daglig motion, social samvaro och en positiv livsåskådning varit avgörande för ett långt, friskt och vitalt liv. Särskilt kosten har studerats ingående och där ingår som en viktig princip att äta hela intakta korn till nästan varje måltid. På Okinawa äter man mycket råris. När våra kockar blev instruerade att anpassa Okinawa-kosten till mer nordiska traditioner, började de experimentera med att utveckla den nordiska motsvarigheten till råris dvs. hela kärnor från korn, havre, råg och vete.

4. Varför ska man välja fyra skånska gryn framför t.ex pasta, ris eller potatis?

Jag tycker inte man behöver välja antingen eller, men snarare addera den till sitt kosthåll. Själv betraktar jag de fyra skånska grynen som ett ”nordiskt ris” som går snabbt att tillaga och som ger långsam energi till kroppen. Kornen är dessutom rika på mineraler från minst fyra olika jordmåner i Skåne. Produkten är en svensk innovation i avseendet tillagningsteknik och användningsområde, men samtidigt knyter den an till en mycket gammal nordisk livsmedelstradition. Men viktigast av allt: fyra skånska gryn smakar väldigt gott!

adne