Skip to main content

Orkla Foods Sverige lanserar närproducerade naturbetesbiffar till restaurangmarknaden

Naturbeteskött

Nu lanserar Orkla Foods Sverige sin första premiumprodukt riktad till privata restauranger – en närproducerad naturbetesbiff under varumärket Krögarklass. Produkten är resultatet av ett treårigt innovationsprojekt med föreningen Skånskt Naturbeteskött.

För tre år sedan inleddes ett nytt projekt inom Orkla Foods Sveriges affärsområde för Restaurang och Storhushåll. Syftet med projektet var att ta fram spjutspetsprodukter av högsta kvalitet som skulle positionera Orkla Foods Sverige på den privata restaurangmarknaden.  

Genom sitt partnerskap i Livsmedelsakademin fick Orkla Foods Sverige kontakt med föreningen Skånskt Naturbeteskött, som hade ett mycket bra kött men svårt att nå ut med sina mervärden på marknaden. Mötet blev början på en gemensam lösning för två livsmedelsaktörer med vitt skilda utmaningar.  

– En viktig del för oss var att visa att vi som stor aktör också kan engagera oss i närproducerade projekt med små företag. Vi måste inte bara gå ihop med stora samarbetspartners, säger Magnus Selin, direktör för affärsområdet FoodSolutions på Orkla Foods Sverige.   Under projektets gång testades flera olika idéer och koncept för att nå ut med nya produkter av naturbeteskött. Flera utmaningar uppstod under produktutvecklingen men ingen stor nog att stå i vägen för projektgruppen.

– Jag kan vara rätt envis, säger Magnus Selin. Jag visste att vi hade något riktigt unikt på gång och att vi hade ett fantastiskt bra kött från djur som mått väldigt bra under hela uppväxten. Om vi dessutom lyckades hitta en kostnadseffektiv lösning för att stycka på nära håll skulle vi minimera transporterna och minska miljöpåverkan ytterligare.   

Projektgruppen landade så småningom i att utgå från den kompetens och de förutsättningar som redan fanns inom företaget. Vad är den bästa lösningen och vad är Orkla Foods Sverige redan riktigt bra på? Svaret blev färsprodukter.  

För ett år sedan fick så projektet ny fart när beslutet att satsa på en förstekt färsbaserad biff togs. Det fina köttet kommer från köttrasdjur som motionerar mycket mer än andra köttdjur, vilket gör att köttet kan malas betydligt grövre. Den insikten var ett stort genombrott i projektet eftersom det resulterade i bättre kvalitet till kund.

I vecka 33 lanserar Orkla Foods Sverige Skånsk Naturbetesbiff under varumärket Krögarklass. Biffen är på 130 gram och förstekt. Den säljs fryst via grossist till privata restauranger. Den typiska målgruppen är konferensanläggningar, hotell och restauranger som vill lyfta dagens lunch lite extra.  

Naturbetesköttet är närproducerat och kommer från uppfödare som låter sina djur beta på Österlen och resten av östra Skåne. Djuren slaktas och styckas på ett slakteri i Sjöbo. De ädlare delarna säljer producenterna själva vidare, medan Orkla Foods Sverige tar vara på de delar av djuren som producenterna tidigare haft svårt att sälja själva direkt till konsument. Det bidrar till en bättre lönsamhet för lantbrukarna. Att djuren går på naturbete bidrar dessutom till den biologiska mångfalden och att svenska naturvårdsmarker förblir öppna landskap.   

– Djuren är uppfödda östra Skåne, slaktade i Sjöbo och förädlade i Eslöv. Det blir inte mer närproducerat än så här, säger Magnus Selin.  

Om Föreningen Skånskt Naturbeteskött  

  • Föreningen Skånskt Naturbeteskött består av runt 70 kvalitetsmedvetna producenter i Skåne. All nötkreatur kopplad till Skånskt Naturbeteskött är köttrasdjur.
  • Köttet i våra biffar kommer från gårdar knutna till föreningen Skånskt Naturbeteskött. Djuren går fritt på naturbetesmarker på Österlen och resten av östra Skåne. Djuren föds upp, slaktas och förädlas i Skåne – för kortare transporter och säkrare spårbarhet
  • Naturbetesmarker får varken gödslas eller kalkas. På så sätt bidrar de till att minska övergödningen av sjöar och vattendrag. Naturbeteskött gynnar vår biologiska mångfald tack vare högt betestryck. Därmed bidrar Skånskt Naturbeteskött till att bevara hotade djur och växter. Naturbetesmarkerna är bland de mest artrika platserna i Sverige.

  Se fler bilder från projektet i vårt pressrum på MyNewsdesk.

Vad är naturbeteskött?

  • Många vet att produkter från naturbeteskött ger en bättre smak och högre kvalitet än vanligt kött. Men vad många inte vet är att svenskt naturbeteskött hamnar i topp när det gäller att välja miljösmart nötkött enligt WWF:s köttguide 2016.
  • Svenskt naturbeteskött bidrar till den biologiska mångfalden och bevarandet av hotade djur och växter.
  • Inga kemiska bekämpningsmedel används i uppfödningen.
  • Naturbetesdjur får mer motion och får växa långsammare. Det bidrar till bättre kvalitet genom naturligt marmorerat kött, saftigare textur som kan malas grövre och ge en rikare smak.