Skip to main content

Vårt ansvar

Som ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag påverkar vi människor i vardagen, både i vår roll som arbetsgivare och som livsmedelsproducent. För oss handlar CSR (Corporate Social Responsibility) om att vårda och utveckla förtroendekapitalet och bidra till en positiv samhällsutveckling genom att ta ansvar för mat, miljö och människor. 

Vår CSR-strategi omfattar fyra fokusområden: hälsa, matsäkerhet, ansvarsfulla inköp och miljö. De områdena ska genomsyras i hela organisationen – vårt arbete, våra relationer, våra produkter och vår roll i samhället. Vi ska göra skillnad för framtiden genom att ge, säkra, köpa och innovera för den svenska folkhälsan samt för ett hållbart samhälle.

Den internationella standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, bygger vår CSR-strategi på. Genom vårt moderbolag Orkla har vi skrivit på FN:s initiativ Global Compact, där vi förbinder oss att ta ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö samt motverka korruption.

 • Ansvarsfulla inköp

  Vi strävar efter att ansvarsfulla företagsprinciper ska genomsyra hela leverantörskedjan. Vi vill bidra til...
  Ansvarsfulla inköp
 • Matsäkerhet

  Vårt bidrag till ärlig och god mat är att vi ställer krav på god djuromsorg och ett hållbart jordbruk och a...
  Matsäkerhet
 • Hälsa

  Vi vill ge svenskarna ett friskare liv genom att erbjuda marknadens godaste och hälsosammaste produkter. Go...
  Hälsa
 • Miljö

  Vi vill ta ansvar för vår miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och minska vårt miljöavtryck som företag...
  Omtanke om vår miljö

Kontakt

Påander, Agneta

Agneta Påander

CSR-direktör

agneta.paander@orklafoods.se

Mer information