Skip to main content

Christer Grönberg

Christer Grönberg

Allt började med ett telefonsamtal för 17 år sedan och idag arbetar Christer Grönberg i Norge med HR-frågor som han brinner för.  Efter sju år i Norge tycker Christers familj att han börjat prata ”svorska”. 

Hur ser din resa inom organisationen ut, från dag ett till där du är idag?

– Det hela började med ett telefonsamtal från den dåvarande utvecklingschefen på Procordia. Han tipsade mig om att tjänsten snart skulle bli ledig då han själv skulle gå över till ett annat bolag. Det var startskottet på min resa som började 1998 på dåvarande Procordia vid HR-avdelningen. Där arbetade jag i tio år, bland annat som utvecklingschef, med viktiga frågor som rör hälsa och människor. Efter tio år i den skånska myllan blev jag erbjuden en tjänst på dåvarande Stabburet, idag Orkla Foods Norge. Jag skulle fortfarande arbeta i samma spår som jag brinner för, Human Resources. Idag är jag koncerndirektör för HR-avdelningen i Orkla och arbetar med frågor som rör människor, organisation, utbildning, hälsa och utveckling. Min arbetsplats är i Norge men min familj bor fortfarande kvar i Sverige. Veckopendling fungerar bra och jag tror att det handlar om att jag arbetar med det jag brinner för, människo- och utvecklingsfrågor.

Det var inga gigantiska skillnader när jag började arbeta i Norge. Det som var annorlunda var språket och hantering av problemställningar. Den största skillnaden var kulturen och även smakpreferenser. Jag kommer ihåg från ett innovationsmöte som jag hade tillsammans med tio andra medarbetare där vi skulle testa en ny produkt. Det var tio stycken som gillade smaken och en som inte gjorde det. Och det var jag. Men jag har fått enorma kunskaper i ett nytt språk vilket är väldigt roligt. Även om svenska språket är snarlikt norskan finns det en rad skillnader. Min familj påstår att jag idag pratar ”svorska”.

Varför valde du att arbeta med HR-frågor?

– Jag har en bakgrund från försvaret där jag arbetade i 16 år. Det som verkligen stod mig varmt om hjärtat var att arbeta med människor och utveckling. Och det var det som fick mig att studera ett flertal kurser inom personal- och arbetsvetenskap. Jag studerade i Karlstad, Lund och Kristianstad. Jag brinner för att göra skillnad och bygga en stolthet i organisationen. Jag har alltid haft en förkärlek till mat och att jag fick möjligheten att arbeta med starka varumärken och populära produkter var pricken över i för mig.

Hur ser en typisk dag ut för dig?

– Jag föredrar tidiga morgnar så jag brukar komma in till kontoret runt 7-tiden. Då arbetar jag mycket på egen hand och hinner med dagens första kopp kaffe. Resten av dagen brukar jag sitta i möten. Mötena kan se olika ut allt från planerade möten till spontana. Jag arbetar efter filosofin att vara tillgänglig för organisationen och mina kollegor. Då blir det mycket spontana möten. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa att arbeta i organisationen är att det är en varm kultur. Det är prestigelöst och det pågår alltid förändringar vilket gör att det är mycket liv och rörelse. Jag gillar att man har möjligheten att testa på något nytt och lära sig. Jag gillar utveckling.

Orklas nya värdeord är modig, pålitlig och inspirerande. Hur relaterar du till dem i ditt jobb?

– Jag gillar de nya värderingarna och tycker de stärker varandra. Modig handlar om hur vi kan göra vårt arbete annorlunda än tidigare och skapa ett nytt resultat kring rekrytering och utvecklingsprogram. Att våga utsätta oss och göra något utanför våra traditionella ramar. Men samtidigt som vi är modiga behöver vi vara pålitliga och inge ett förtroende till kollegor och intressenter. Jag hoppas jag inspirerar mina kollegor och vill känna att de kan sträcka på sig. Jag vill arbeta med stoltheten. Jag vill att mina kollegor ska känna sig stolta och då brukar jag utmana dem. Jag vill att de ska få glänsa i rampljuset genom att själva hålla i egna presentationer och arbeta med att känna tillhörighet samt bekräftelse.

Din vän i vardagen lyder Orklas nya vision, vad är en vän i vardagen för dig?

– Visionen är lätt att applicera på våra produkter som en vän i vardagen. Vi ska vara där för våra konsumenter. När jag sätter i den nya visionen i mitt eget arbete handlar det om tillgängligheten. Mig ska man kunna lita på och jag finns där för organisationen och mina kollegor.                   

Hur ser du på karriärsutvecklingsmöjligheterna inom Orkla?

– Jag brukar se karriärsutvecklingsmöjligheterna utifrån två olika dimensioner. Den första är inom Orkla Foods Sverige. Där det finns möjligheten att arbeta över olika funktioner. Den andra är i Orkla. Då är A och O att man måste vara beredd att vara mobil, för är man inte redo för det finns det inte stora möjligheter inom koncernen. Men det viktigaste om man vill göra karriär inom koncernen är att:

  1. Beredd att ta risker och investera i hårt arbete.
  2. Leverera och prestera.
  3. Se möjligheterna.
  4. Ta upp med din chef och din HR-avdelning att du vill utvecklas.

Men man får inte sitta och vänta på att bli upptäckt. Sök tjänsterna, leta aktivt och kliv fram. Våga.