Skip to main content

Patrik Paulsson

Patrik Paulsson

Möt Patrik Paulsson som började som produktionstrainee i Orkla Foods Sverige och är idag Supply Chain Planning Manager i Orkla Foods Norge. Valet att börja arbeta i Norge var enkelt.

Vilken utbildningsbakgrund har du?

– Jag är utbildad civilingenjör inom Industriell Ekonomi. Studerade på Luleå Tekniska Universitet, samt ett år på Graz Tekniska Universitet. Det var en fantastisk tid som gav mig många värdefulla erfarenheter, både i Norrland och i Österrike!

Hur ser din resa ut inom organisationen, från dag ett till där du är idag?

– Jag har haft en fantastisk resa! Som trainee fick jag tidigt ta ansvar och har hunnit med en hel del olika ansvarsområden. Mitt traineeprogram, som började 2006,  bestod av 12 månaders projektledning och teamledning på fabrikerna i Kumla och Örebro, samt 8 månader i säljorganisationen, i Kundteam Coop.

Jag har hunnit vara produktionsledare på barnmaten i Eslöv. Sedan blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att bli produktionschef på Abba Seafood, och det ville jag så klart. Det var väldigt spännande att få ett stort ansvar. Under den perioden genomförde vi integrationen av Abba och Procordia, vilket var väldigt lärorikt, och krävande. Efter genomförd integration fortsatte jag som projektledare inom produktion centralt för Orkla Foods Sverige.

Idag är jag Supply Chain Planning Manager i Orkla Foods Norge. Det innebär att jag är centralt ansvarig för planering av produktion, och avrop av insatsfaktorer, på våra 12 fabriker i Orkla Foods Norge. Min viktigaste uppgift är att öka kundnöjdheten genom att hålla hög leveransservice och samtidigt göra det kostandseffektivt.

Hur ser en typisk dag ut?

– Det finns nästan ingen typisk dag, men antingen är jag på resa till en fabrik och då består dagen av uppföljningar och gemensamt arbete med planeraren, eller så är jag på mitt kontor. En dag på kontoret arbetar jag med strategier och budget, nästa dag planerar jag en ombyggnation eller gör rotorsaksanalys på en packmaskin. Första timmen på morgonen går jag ofta igenom lite uppföljningar och mailboxen. Ett möte på förmiddagen, typiskt några telefonsamtal till fabrikerna och sedan är det lunch. Ofta ett möte på eftermiddagen följt av ”eget arbete” innan jag åker hem till min familj.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är att jag arbetar tillsammans med människor i hela organisationen, jag lär mig nya saker varje dag! Sedan önskar jag att vi fick tillväxt i alla kategorier, för det är så mycket mer givande att arbeta med tillväxt istället för nedskärning. Men det finns inget som jag tycker är fel, utan allt är sådant som jag kan acceptera. Annars så skulle jag sluta. Sedan är det spännande att Orkla som koncern blir mer och mer känd. Det gillar jag.

Vad har du för tips till andra som vill göra karriär inom Orkla?

– Lär dig din roll ordentligt och prestera eller överprestera i den. Det kommer du oftast att klara först andra året. Var tydlig med din chef och HR-avdelningen att du har ambitioner och var öppen för att bredda din kunskap, gärna inom andra funktioner och ansvar. Be om regelbunden feedback, helst inför konkreta tillfällen. Sätt upp mål för dig själv, vad du vill göra och prata med någon om det. Men var också inställd på att du själv måste ta ansvar för din karriär, det gör ingen annan.