Skip to main content

Stephania Linné

Stephania Linné

Möt Stephania Linné som sommarjobbade första gången på företaget 1983. Hon har 27 års erfarenhet av Orkla Foods Sverige och haft 7 olika tjänster inom bolaget. Idag är hon chef över hälsa, miljö och säkerhet vid företagets samtliga 11 anläggningar.

Vilken utbildningsbakgrund har du?

– Jag har gymnasial utbildning med inriktning på ekonomi men har gått många utbildningar i mina olika roller i företaget, både interna och externa. Sedan har jag vuxit mycket av 27 års erfarenhet och 7 olika tjänster inom bolaget så klart.

Hur ser din resa ut inom organisationen, från dag ett till där du är idag?

– Jag anställdes i augusti 1988 som linjeoperatör i Kumla. Efter ett par år fick jag chansen att vidareutbilda mig, styr- och reglerteknik, och blev processtekniker. När sedan planeraren i Kumla skulle ha semester fick jag lära upp mig som vikarie och blev kvar där i nästan 10 år. Då ansvarade jag för både produktionsplanering, personal, avrop och daglig direktkontakt med kunderna. Genom den tjänsten fick jag mycket kunskap då jag fick insikt i hela flödet där komplexiteten gav mig en bred kompetens.

I slutet av 90-talet flyttades produktionen av Risifrutti in till Örebro och jag fick förmånen att välja om jag ville arbeta med Färdigmat i Kumla eller Risifrutti i Örebro. Jag såg det som en utmaning och följde med till Örebro. Några år senare genomförde det en omorganisation och jag blev lagerchef. Jag kompletterade min tjänst med att bli OPS-coach, operativt produktionssystem, och senare även HMS-revisor, hälsa miljö och säkerhet. Jag har nyligen börjat som HMS-chef för samtliga av Orkla Foods Sveriges anläggningar, som är 11 till antalet. Det är en spännande utmaning för mig.

Varför valde du att arbeta med ditt yrkesområde?

– Då jag trivs och behöver nya utmaningar i mitt liv behövde jag inte tänka länge när jag stod inför att bli OPS-coach. Det handlar om att våga för att utvecklas. HMS är en del av OPS och det är så viktigt att vi får det integrerat i vårt dagliga arbete oavsett om vi exempelvis ska göra en nyinvestering, utveckla en ny produkt, öka produktiviteten eller ändra arbetstider.

Varför ville du arbeta på Orkla Foods Sverige?

– När jag var ung hade jag inga tankar om Procordia (Orkla Foods Sverige) dels för att min mamma arbetade i företaget och jag ville gå en egen väg. Men när jag började på BOB hade jag inte avsikt på att bli långvarig. Jag har verkligen varit med länge och jag har testat på att arbeta i produktionen till att arbeta med centralt. Det har gjort att jag blivit en riktig kompis med Orkla Foods Sverige. Och som alla säger: åren går fort när man har kul. Och kul är något jag verkligen haft under mina år i bolaget. Jag får ständigt utvecklas och jag blir utmanad att våga. Ett plus i kanten är att jag arbetar med stora och starka varumärken som passar unga som gamla.

Vad har du för tips till andra som vill göra karriär inom Orkla Foods Sverige?

– Jag upplever att det finns goda möjligheter att utvecklas inom Orkla Foods Sverige. Men erbjudanden kommer inte som ett paket i posten utan man måste själv våga fråga och visa att man är intresserad. Medarbetarsamtal är ett exempel där man verkligen kan lyfta fram att man vill utvecklas.