Skip to main content

Våra medarbetare

En god arbetsmijlö där trivsel, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen värderas högt, är nyckelfrågor för oss. Vår personalpolicy ligger till grund för vårt arbete. Genom utbildning, processer, goda rutiner och checklistor försöker vi öka trivsel och hälsa och minimera de risker som våra medarbetare utsätts för. Tack vare engagemanget, omtanken och kunskapen hos våra medarbetare kan vi skapa framgång och utveckla Sveriges godaste varumärken.

Vi satsar på våra medarbetare genom:

 • Gott och vänligt arbetsklimat
 • Utbildnings- och utvecklingsprogram
 • Karriärutveckling
 • Mentorprogram
 • Fokus på hälsa, miljö och säkerhet
 • Konkurrenskraftiga förmåner

Våra övergripande mål inom våra nyckelområden:

Arbetsmiljö: Arbetsmiljön på företaget ska vara motiverande, trivsam och säker.

Medarbetare: För att nå våra affärsmål vill vi att våra medarbetare och ledare ska bidra efter bästa förmåga genom tydliga mål och beteendekriterier.

Jämställdhet och mångfald: Vi ska vara en attraktiv arbetsplats präglad av öppenhet, jämställdhet och mångfald.

Mänskliga rättigheter: Vi ska verka för att de mänskliga rättigheterna efterlevs, inte bara i vår verksamhet utan också hos våra leverantörer.

Medarbetarskap

 • Vilja till förbättring
 • Ärlighet och ansvar
 • Enkelhet
 • Samarbete

Ledarskap

 • Utveckling
 • Affärsorientering
 • Tydlighet
 • Uthållighet