Skip to main content

Kungshamn / Uddevalla

Kungshamn / Uddevalla

Produkter under varumärkena Abba, Kalles, Grebbestads, Abba Middagsklart, Svennes och Ejderns produceras i Kungshamn och når ut på marknaden via centrallagret i Uddevalla. I Kungshamn finns också råvarucentral för marina råvaror.

Fabrik Kungshamn

Orkla Foods Sverige AB
Hagaberg
456 81 Kungshamn
Växel: 010-142 40 00

Centrallagret Uddevalla

Orkla Foods Sverige AB
Dalhemsvägen 2
451 55 Uddevalla
Växel: 010-142 40 00

Bergrummet

space
berget
space

Förstklassiga råvaror är grunden i våra marina produkter. På fiskauktioner världen över finns våra kunniga inköpare på plats och borgar för högsta möjliga kvalitet. De bedömer råvarans smak, konsistens, utseende och fetthalt. Ett hantverk, som likt en vinkännares, kräver utvecklat smak- och luktsinne, ett tränat öga och lång erfarenhet.

Efter inköp bereds råvarorna och lagras i råvarucentralen Bergrummet, som ligger i Kungshamn. Anläggningen är unik i sitt slag och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Den har en lagringskapacitet på 100 000 tunnor.

Bergrummet gör skäl för sitt namn; lagerutrymmena är insprängda djupt inne i det bohuslänska urberget. Här mognar och lagras råvarorna - rom, skarpsill och andra sillsorter - i tunnor i en eller flera månader. De kryddas för hand enligt gamla recept. Numera är de flesta tunnorna av plast, men fortfarande lagras torskrom i tunnor av trä. Rommen sköts som finaste champagne.

På Råvarucentralen arbetar cirka 20 personer och där finns åtta stora kylrum med en total yta av 16 000 kvadratmeter. Det motsvarar lite drygt två fotbollsplaner.

Med en modern kylanläggning går det att med energisnåla insatser stabilisera temperaturerna i de olika rummen till exakt önskvärda nivåer. I de kallaste rummen, där mogen råvara förvaras, är det ned till –6°C.

Det är här som smaken och konsistensen säkerställs. Kontrollen under mognadsprocessen sker omsorgsfullt, av personal med 30-40 års erfarenhet av yrkesfiske, fångstområden, sillstammars geografiska spridning och föda samt av råvaruhantering. Konsistens, mognad och smak bedöms manuellt, med regelbundna smaktester. När kvaliteten bedöms som optimal placeras tunnorna med råvaror i frysrummen. Här står de tills de ska upp till produktionsanläggningen Hagaberg. Även då kontrolleras de, så att inget har gått galet under sista delen av lagringen.

Hagabergsfabriken

space
fabrik
space

Hagaberg är vår produktionsanläggning i Kungshamn. Här finns ett tjugotal produktionslinjer, där ca 200 personer arbetar med att tillverka kaviar, caviar, sill, matjessill, ansjovis, pastejer, stuvningar, fiskbullar och makrillprodukter till våra olika marknader.

Anläggningen har genomgått stora förändringar under de senaste åren och stora investeringar har gjorts i ny teknik. Idag räknas Hagaberg till en av de mest moderna förädlingsanläggningarna i fiskindustrin.

Centrallagret

I Uddevalla finns vårt centrallager. Här arbetar cirka 20 personer. På totalt 8000 kvm omlastas och lagras produkter dels i ett kyllager, dels i ett helkonservlager. Alla kylda produkter förvaras och transporteras i en obruten kylkedja, alltså i samma temperatur hela vägen ut till butik. Varorna transporteras från Uddevalla till grossister och omlastningslager för Sverige, Norden och övriga länder. 

Bergrumskuriosa

De första fyra bergrummen sprängdes ut och togs i bruk av Svenska Statens Beredskapsnämnd i början 1950-talet, för att senare tas i bruk av Abba.

1972 sprängde Abba ut ytterligare två bergrum. Stenmassorna användes bland annat till utbyggnad av hamnen.

Ytterligare två rum, de två största, sprängdes ut under 1995. Stenen från denna sprängning ligger idag i fundamenten till Öresundsbron pyloner.

öresunds
space

Isolering behövs inte i bergrummen, som omges av 15 meter granit.

Den naturliga kyltemperaturen ligger på +7°C till +11°C.

Marinerad sill lagras 1-2 månader.
Kryddsill lagras 4-6 månader.
Saltsill lagras i minst 2 månader.
Ansjovis lagras i 3-4 månader. 

Läckberg-inspelning

space
läckberg
space

Under vintern 2012 spelades några av nyckelscenerna ur en Läckberg-film in i Bergrummet, som utgör en närmast idealisk plats för en spännande deckare. Filmen heter Ljusets drottning.