Skip to main content

Hållbart fiske

Ansvarsfulla inköp

Vi strävar efter att ansvarsfulla företagsprinciper ska genomsyra hela leverantörskedjan. Vi vill bidra till att lösa komplexa sociala och miljömässiga utmaningar och säkerställa att de ingredienser, råvaror och resurser vi använder är hållbart producerade. Vi engagerar oss i och tar ställning för hållbart fiske och jordbruk.

Vi samarbetar med över 4 300 leverantörer som ska uppfylla de krav vi ställer avseende ursprung, kvalitet, pris, etik, djurhållning och miljö . Vi utför etisk riskvärdering på alla våra leverantörer. Vi prioriterar att följa upp våra leverantörer av råvaror, ingredienser och förpackningar utifrån kriterierna: risk, land, storlek och omfattning på inköpet.

Vi ska köpa för en bättre framtid genom att:

 • Säkerställa omsorg om och respekt för människor, djur och miljö hos våra leverantörer
 • MSC- och/eller ASC-certifierade produkter inom sjömat
 • Krav på god djuromsorg
 • Ekologiska och IP-certifierade grönsaksodlare
 • Bärplockares villkor
 • Säkerställa ursprung och spårbarhet på våra råvaror
 • Ursprungsäkring på råvaror enligt våra marknaders krav
 • Riskvärdering leverantörer
 • Hållbara förpackningar som gör skillnad
 • Strävan mot förnyelsebart och eller återvunnet material
 • FSC-märkta primära pappersförpackningar
 • Bisfenolfria förpackningar

Kontakt

Påander, Agneta

Agneta Påander

CSR-direktör

agneta.paander@orklafoods.se

Mer information

Maria Norrving, Gastronom Orkla Foods Sverige

Vårt hållbarhetsarbete 2016

Läs mer om hur vi arbetar för att göra skillnad i Orkla Foods Sveriges hållbarhetsrapport 2016.

Ladda ner