Skip to main content

Våra mål

Vi värnar havsmiljön

(Foto: Marine Stewardship Council)

På Orkla Foods Sverige tror vi på att mäta våra framgångar. Därför har vi satt upp ett antal mål för vårt arbete med havsmiljö- och hållbarhetsfrågor. Målen revideras kontinuerligt.

Orkla Foods Sveriges mål för havsmiljöarbetet är:

1. Orkla Foods Sverige utför årligen beståndsvärderingar av alla företagets fiskar och skaldjur.

I vårt val av fångstområden och fångstmetoder tar vi del av en forskning och beståndsuppskattningar från olika källor och grundar våra beslut på fyra olika kriterier: tillgång på beståndet, förvaltning av fisket, fiskmetodens påverkan på bifångst av hotade arter och generell klimat- och miljöpåverkan. Resultatet av värderingen oss en intern bedömning av huruvida vi ska fortsätta handla med fiskarten och/eller om åtgärder ska sättas in för att förbättra situationen.

2. Senast 2020 ska samtliga Orkla Foods Sveriges produkter som innehåller fisk och skaldjur vara MSC- och/eller ASC-märkta.

Ett fullständigt MSC-/ASC-certifierat sjömatssortiment är en tuff uppgift men en utmaning som vi är redo att anta. Vi väljer att ha MSC- och ASC-märkningar som målsättning eftersom dessa utförs av en oberoende organisation (Marine Stewardship Council), har hög trovärdighet och är väletablerade på både svensk och internationell marknad.

3. Senast 2016 ska Orkla Foods Sverige kunna erbjuda minst ett KRAV-märkt alternativ inom sill och Kalles kaviar.

KRAV är en svensk miljöcertifiering som precis som MSC står som oberoende garant för hållbarhet. Vi ska kunna erbjuda våra konsumenter ett KRAV-märkt alternativ i sortimenten Abba sill och Kalles kaviar innan utgången av 2016.

4. Senast 2016 har Orkla Foods Sverige ett 100% MSC-märkt sortiment av Kalles kaviar.

Kalles kaviar original är redan MSC-certifierad. Men nu ska också övriga varianter MSC-märkas. Den oberoende MSC-certifieringen står som garant för att fisken kommer från hållbara fiskbestånd.

5. Senast 2015 har Orkla Foods Sverige ett 100% MSC-märkt sortiment av stenbitsrom.

Redan nästa år vill vi kunna erbjuda ett MSC-märkt sortiment av Abba stenbitsrom. Den oberoende MSC-certifieringen står som garant för att fisken kommer från hållbara fiskbestånd.

6. Orkla Foods Sverige har även fortsatt ett 100% MSC-märkt sillsortiment under varumärket Abba.

År 2011 uppnådde vi vårt då högt satta mål om ett 100% MSC-märkt sillsortiment. Självklart ska det även fortsättningsvis vara ett kriterium när vi tar fram nya sillprodukter.

7. Senast 2015 har Orkla Foods Sverige ett 100% MSC-märkt sortiment av Abba fiskbullar.

Vi satte för några år sedan som mål att ha ett 100% MSC-märkt fiskbullesortiment 2013. Vi nådde inte ända fram. Men vi ger oss inte. Innan utgången av 2015 skall samtliga våra Abba fiskbullar vara MSC-märkta. 

8. Orkla Foods Sverige driver projekt för hållbar förvaltning av tonfisk (Thunnus Tonggol) i Thailändska vatten.

När WWF gav tonfiskarten Tonggol rött ljus bestämde vi oss för att byta ut arten. Arbetet inleddes omgående och från och med i höst har vi den MSC-märkta tonfiskarten Skipjack i burkarna med Abba tonfisk. Vi önskar dock ta tillbaka Tonggol som alternativ och vi väljer därför att fortsätta det hållbarhetsprojekt i Thailand som vi har lett sedan 2010. Målet är att skapa en ansvarsfull förvaltning av fisket av Tonggol i de sydostasiatiska vattnen.

Våra 8 mål i korthet

  1. Orkla Foods Sverige utför årligen beståndsvärderingar av alla företagets fiskar och skaldjur.
  2. Senast 2020 ska samtliga Orkla Foods Sveriges produkter som innehåller fisk och skaldjur vara MSC- och/eller ASC-märkta.
  3. Senast 2016 ska Orkla Foods Sverige kunna erbjuda minst ett KRAV-märkt alternativ inom sill och Kalles kaviar.
  4. Senast 2016 har Orkla Foods Sverige ett 100% MSC-märkt sortiment av Kalles kaviar.
  5. Senast 2015 har Orkla Foods Sverige ett 100% MSC-märkt sortiment av stenbitsrom.
  6. Orkla Foods Sverige har även fortsatt ett 100% MSC-märkt sillsortiment under varumärket Abba.
  7. Senast 2015 har Orkla Foods Sverige ett 100% MSC-märkt sortiment av Abba fiskbullar.
  8. Orkla Foods Sverige driver projekt för hållbar förvaltning av tonfisk (Thunnus Tonggol) i Thailändska vatten.