Skip to main content

CSR Miljö

Miljö

Vi vill ta ansvar för vår miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och minska vårt miljöavtryck som företag. Vi vill skapa hållbar lönsamhet genom att spara på både miljö och kostnader genom hela värdekedjan som bidrar till en cirkulär ekonomi*. Vår ambition är att vara ett av de ledande livsmedelsföretagen inom miljöområdet.

Vi strävar efter att minska vårt matsvinn genom hela värdekedjan. Vad gäller matsvinn arbetar vi på flera sätt med frågan och försöker samarbeta genom olika funktioner men även med andra parter. Matsvinn är också ett gemensamt tema som vi identifierat inom ramen för initiativet Hållbar Livsmedelskedja som är ett samarbete mellan Coop, Axfood, ICA och ett antal livsmedelsproducenter samt Tetrapak.

Vårt sätt att arbeta med att visa omtanke om miljön och sträva efter en hållbar tillväxt är att vi prioriterar följande områden:

 • Havet

  Havet

  "Om vår hjärna är alla våra fantastiska medarbetare, är havet vårt hjärta. Ett levande organ som vi värnar om, som vi vill bevara och förvalta för kommande generationer. Vår framtid som företag, och som invånare på vå...
 • Klimat

  Klimat

  Att hushålla med våra resurser är viktigt för oss i vår omsorg om vår miljö. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår energiförbrukning och våra transporter och därigenom minimera vår klimatpåverkan.
 • Jordbruk

  Jordbruk

  Att bidra till ett hållbart jordbruk är en hjärtefråga för oss på Orkla Foods Sverige. Genom att samarbeta med kontraktsodlare har vi goda förutsättningar, och ett ansvar, att påverka hur odlingen sker.
 • Plåtförpackning storhushåll

  Förpackningar

  Med vår breda produktportfölj är det en utmaning att ta fram förpackningar som är praktiska, säkra och miljöanpassade. Vårt mål är att minska mängden förpackningsmaterial.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer. Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp.
Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara.  Därför designas produkterna så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att:

1) återanvändas,
2) materialåtervinnas,
3) energiutvinnas.

För att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi kan ett företag eller organisation: ta bort miljöfarliga ämnen; designa om produkterna så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar; använda förnyelsebar energi till produktion och transporter; återföra tillbaka material enligt ovan.

Mer information