Skip to main content

Ekologiska produkter

Ekologiska produkter

Om våra ekologiska produkter.

Varför har ni inte fler ekologiska produkter?

Vårt utbud av ekologiska produkter ökar ständigt och vi utvärderar möjligheten för fler ekologiska produkter i samband med att vi utvecklar morgondagens mat och dryck.

Vilka produkter har ni som är ekologiska?

Vi erbjuder ekologiska produkter för såväl hemmaköket som storköket. I vår produktsök kan du enkelt hitta våra ekologiska produkter genom att sätta ett kryss i rutan "ekologiskt".

Varför är hållbarheten kortare på ekologiska produkter?

I ekologiska produkter används inte konserveringsmedel. Konserveringsmedel ökar matens hållbarhet och bidrar till att matens smak och innehåll bevaras bättre. För att ekologiska produkter inte ska mögla, eller på annat sätt förstöras av bakterier, är det viktigt att förvara produkten enligt anvisningarna på förpackningen (exempelvis i kylen). Eftersom konserveringsmedel inte används i ekologiska produkter är hållbarheten i genomsnitt kortare.

Vad innebär ekologiska produkter och KRAV-märkning?

Ekologisk odling är att bedriva jordbruk i samspel med naturen. Den största skillnaden mot det konventionella sättet att odla är att kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel inte får användas i det ekologiska lantbruket. Den ekologiska matens ska leva upp till många krav, allt från hur växtodling och djuruppfödning får gå till, till hur förädlingen ska ske och vilka tillsatser som får användas. Alla ekologiska matproducenter kontrolleras minst en gång per år av externa certifieringsorgan i enlighet med EU:s och KRAV:s regler.

Du känner igen den ekologiska maten genom märkningen. Vanligast är KRAV-märket – som du hittar på flera av våra produkter. En annan märkning är EU-blomman.