Skip to main content

Miljö & Råvaror

Miljö & Råvaror

Om miljön och våra råvaror.

Vilken typ av transporter använder Orkla Foods Sverige sig av?

Vi använder inte flygtransporter för råvaror och förpackningar. Istället är vår ambition att öka transporter med järnväg för att minska våra utsläpp. Andra transportmedel vi använder är lastbil och båt.

Ett exempel är tomaterna till Felix Ketchup. I medelhavsområdet, där tomaterna växer, tillagas tomatpuré som sedan packas i containrar. Containrarna fraktas antingen med båt till Helsingborgs hamn eller med tåg till Malmö/Köpenhamn. Därifrån körs de sedan med lastbil till vår ketchupfabrik i Fågelmara i Blekinge.

Hur hanteras avfallet från produktion?

Varje år blir vårt avfall foder åt djur hos lokala bönder. I Tollarp, där vi kokar sylt, mos och marmelad, tar en lokal bonde hand om äppelskalsresterna, som sedan blir mat för grisar på gården. Dessutom blir matavfallet från våra fabriker energi genom biogas.

Var produceras era produkter?

Samtliga av Orkla Foods Sveriges egna anläggningar ligger i Sverige, från Simrishamn i söder till Vansbro i norr. Över 90 procent av våra produkter tillagas i våra anläggningar i Sverige. Några enstaka produkter köper vi in från systerföretag i Orkla-koncernen (Europa) och externa leverantörer.

Läs mer om våra anläggningar

Använder ni er av svenska råvaror? Varför är inte alla råvaror svenska?

Orkla Foods Sverige har anläggningar runt om i Sverige, från Simrishamn i söder till Vansbro i norr. Majoriteten av de råvaror vi använder är svenska. Potatis, gurkor och rödbetor odlas och skördas framför allt i södra Sverige. Ibland kan vi inte hitta de råvaror vi söker i vår närmiljö. Till exempel odlas inte apelsiner till marmeladen här och det finns inte heller tillräckligt mycket nötkött att få tag på inom Sveriges gränser. Därför måste vi köpa in råvaror även från andra länder.

Varifrån kommer köttet i Orkla Foods Sveriges produkter?

I våra riktlinjer för kött och köttråvaror ställer Orkla Foods Sverige krav på god djuromsorg. Köttet i våra produkter ska ha hög kvalitet och komma från djur som mått bra. Alla leverantörer av kött och köttprodukter måste uppfylla våra krav innan vi godkänner dem.

Vi köper huvudsakligen kött från följande länder:

Nötkött - Sverige, Irland, Tyskland

Griskött – Sverige och Finland

En utmaning för oss är att säkra råvaruförsörjningen. Om det råder brist på kött hos våra etablerade leverantörer vänder vi oss till nya leverantörer som kan finnas i andra länder än de vi nämnt ovan. Vi lägger kraft på att värdera våra leverantörer och säkerställa att de håller måttet kvalitativt och delar våra värderingar.

Varifrån kommer fisken i Orkla Foods Sveriges produkter?

I vissa av Orkla Foods Sveriges färdigrätter ingår fisk som råvara. Bland annat har vi odlad lax från Norge i Felix laxpaj och vit fisk från Nordostatlanten i Felix fisksoppa. Vi har också fiskprodukter under bl a varumärkena Abba, Kalles och Grebbestads. Den allra största andelen av denna fisk hämtas i Nordostatlanten.

Vi har som mål att all vår sjömat ska vara MSC-märkt senast 2020. Redan idag är all sill från Abba MSC-märkt och under våren 2017 kommer hela vårt tonfisksortiment att MSC-märkas.

När vi väljer fisken ställer vi krav på att fisket ska bedrivas på ett hållbart sätt. Med det menar vi bland annat att det ska finnas fiskar kvar även för framtida generationer. För oss innebär hållbart fiske att:

 • fisket kan fortsätta på en rimlig nivå år efter år
 • beståndens hälsa och storlek bibehålls och maximeras
 • mångfalden och livskraften i de marina ekosystemen bevaras
 • minimerar de eventuella effekter som fisket kan ha på miljö
 • fisket sköts i enlighet med lokala, nationella och internationella lagar och regleringar
 • fisket bedrivs på ett socialt och ekonomiskt rättvist och ansvarsfullt sätt

Varifrån kommer potatisen i Orkla Foods Sveriges produkter?

Majoriteten av den potatis som används i Orkla Foods Sveriges produkter kommer från Skåne (i södra Sverige). Framförallt köper vi potatis från odlare som finns i närheten av vår fabrik i Eslöv.

Att veta hur många sättpotatisar vi skall plantera är en skicklig bedömning som görs av vår odlingsavdelning. Men ibland kan det hända att vi säljer mer än vi har odlat. Om det händer så köper vi till potatisråvara från Sverige, Danmark eller Tyskland.

Varifrån kommer bären som Orkla Foods Sverige använder i sina produkter?

 • Blåbären som vi använder kommer från Sverige, Finland, Polen, Baltikum och Ukraina.
 • Lingon och hjortron köper vi i huvudsak från Sverige och Finland. I mindre omfattning från Ryssland och Baltikum.
 • Jordgubbar köper vi i Polen, Spanien, Marocco och i mindre utsträckning från Kina.
 • Hallonen kommer från Polen, Serbien och Chile.
 • Våra inköp av bär styrs av råvarans kvalitet men naturligtvis också av affärsmässiga och etiska villkor.