Skip to main content

Limfjord

Limfjord

Musslor är miljövänlig, klimateffektiv och nyttig mat! Musslor anses bland annat av Livsmedelsverket vara ett miljöriktigt alternativ, som vi bör äta mer av, för att nå upp till det rekommenderade intaget av fisk- och skaldjursprodukter 2-3 gånger i veckan. Limfjordsmusslor fiskar vi i danska Limfjorden.

Limfjordsmusslorna är kända för sin goda smak och växer vilda i det kalla friska vattnet. Limfjordsmusslor är MSC-certifierade och är mindre och har en mer elastisk konsistens jämfört med de större Abba-musslorna.

Odlade musslor matas inte! Eftersom de lever av mikroskopiska organismer som de filtrerar från havsvattnet har de istället en positiv inverkan på havsmiljön.

Mer information